Technika pro požární útok se posouvá neustále dopředu, jednotlivé úpravy je však nutné navrhovat tak, aby agregáty splňovaly pravidla hasičských soutěží. Velmi populární úpravou agregátů PS12 se stala montáž laděných výfukových svodů, které nahradily sériové litinové svody a sériový tlumič. Vývojem laděných výfukových svodů pro motory TAZ se Ing. Tomáš Mück zabýval pod hlavičkou TOMMÜ již od 90. let minulého století. Jeho svody se staly oblíbeným produktem nejen pro svůj hlavní přínos – navýšení výkonových parametrů (testováno opakovaně na motorové brzdě), ale také pro svůj specifický zvuk. Z počátku byly v nabídce výfukové svody laděné na motory TAZ zdvihových objemů 1,8-1,9 l. Po rozmachu úprav klikových hřídelí na větší zdvih přibyly do nabídky také výfukové svody laděné na motor TAZ se zdvihovým objemem 2,0-2,1 l.

V minulosti pravidla požárního útoku neumožňovala použití laděných svodů na soutěžích s motory TAZ v původním zdvihovém objemu (nebyly povoleny viditelné konstrukční úpravy). Ing. Tomáš Mück navrhl laděný rezonanční tlumič, který se montuje na sériové litinové výfukové potrubí. Při návrhu tlumiče byly podobně jako při návrhu výfukových svodů využity vlastnosti nestacionárního proudění. Také tato úprava přinesla v porovnání se sériovým tlumičem znatelný nárůst výkonových parametrů doprovázený dynamickým zvukovým efektem.

Mnozí hasiči projevili zájem o výfukové svody také pro jejich agregát s motorem TAZ 1,43. Ačkoliv dříve dostupné svody byly laděné na motory větších zdvihových objemů, mají pozitivní vliv na výkonové parametry také u motorů TAZ 1,43. Některá družstva tak používají dvě varianty výfukového potrubí – s upraveným rezonančním tlumičem anebo s laděnými svody (podle toho, jestli se účastnili ligové nebo mimo ligové soutěže s volnějšími pravidly). Je ovšem zřejmé, že svody navržené pro motory vyšších zdvihových objemů nemohou zabezpečit optimální parametry současně u motoru se sériovým zdvihovým objemem.

V roce 2021 nás zákazníci svými požadavky motivovali k provedení průzkumu trhu, který potvrdil, že mnohá hasičská družstva mají na vybraných soutěžích možnost a zájem použít laděné svody také na agregátech s motory TAZ 1,43. Takovýto impulz nemůže u zapáleného motoráře nikdy zůstat bez odezvy – a tak jsme se pustili do vývoje.

Při návrhu nových svodů jsme předpokládali, že budou montovány na motory TAZ 1,43 ve sportovní úpravě (mj. modifikovaná vačková hřídel, zvýšený stupeň komprese). Tyto parametry byly zohledněny ve výpočtech.

Na konci roku 2021 jsme na základě teoretických výpočtů zhotovili první prototyp nových laděných svodů. Poté jsme už jen čekali na vhodné povětrnostní podmínky, abychom svody otestovali přímo na soutěžní trati.

Provedli jsme měření výtlaku hasičského agregátu s motorem TAZ 1,43 upraveným v říjnu 2019 v TOMMÜ Studénka. Motor dosahuje max. točivého momentu 131Nm při 3250 ot/min a výkonu 56 kW při 4250 ot/min a je optimalizován na motorové brzdě s litinovými svody a rezonančním tlumičem TOMMÜ. Výtlak byl měřený na hadicích 2x B65, 4x C42. Proběhlo několik opakovaných měření, a to jak s litinovými svody a rezonančním tlumičem TOMMÜ, tak s novými laděnými svody navrženými v naší firmě. Při měření byl zaznamenáván průběh otáček motoru.

Obrázek 1: Průběh otáček motoru při výtlaku v závislosti na čase

Na obrázku 1 lze z průběhu otáček v závislosti na čase vysledovat jednotlivé fáze požárního útoku: Z volnoběžných otáček strojník lehce „přidal plyn“, aby připravil motor na zátěž. Následně lze pozorovat pokles otáček, tj. dobu, kdy se čerpadlo plní vodou. Po naplnění čerpadla strojník zavřel ventil na rozvaděči a naplno zatížil motor. Otáčky začnou stoupat a hadice se plní vodou. Při výstřiku vody z proudnic začnou otáčky motoru opět strměji stoupat.

Obrázek 2: Porovnání výtlaku při použití litinových svodů s rezonančním tlumičem TOMMÜ (modrá křivka) vs. nové výfukové svody TAZ 1,43 (čtyři různá opakovaná měření)

Díky přesnému měření otáček jsme tak schopni odměřit čas výstřiku a porovnat mezi sebou motor s rezonančním tlumičem a motor s laděnými svody. Toto porovnání je zaznačeno na obrázku 2 (modrá křivka představuje průběh otáček motoru s litinovými svody a s rezonátorem TOMMÜ, ostatní křivky představují několik opakovaných měření s novými laděnými výfukovými svody). Z průběhu otáček je patrné, že na dobu výtlaku má vliv také to, na jak vysoké otáčky se motor vytočí v „přípravné“ fázi (záměrně jsme zaznamenali také průběh výtlaku z nižších počátečních otáček, viz žlutá křivka). Bez ohledu na tyto počáteční otáčky jsme při všech měřeních s výfukovými svody pozorovali znatelně kratší dobu výtlaku oproti litině s rezonátorem TOMMÜ. Průměrné zlepšení na výtlaku bylo cca 0,4 s. U měření se svody je na začátku výtlaku a těsně po výstřiku vody z proudnic znatelný strmější nárůst otáček (motor má větší sílu, jde rychleji do otáček). Po optimalizaci karburace a předstihu zážehu motoru očekáváme další zkrácení výtlačné fáze.

Výše uvedeným měřením jsme ukončili testovací fázi nového produktu a oficiálně jej uvádíme do prodeje. V případě zájmu přijímáme objednávky na výfukové svody emailem. Termín dodání na dotaz, dle aktuálního vytížení.

Zaváděcí cena: 5.800,- Kč

Obrázek 3: Nové laděné výfukové svody TAZ 1,43 na agregátu PS12

Testování nových výfukových svodů bylo provedeno ve spolupráci s firmou PS12 Group s.r.o Žilina, Slovensko (www.svethasicov.sk), která taktéž přijímá objednávky na naše nové laděné svody TAZ 1,43. Za přípravu a provedení testování patří speciální dík majiteli firmy a dobrovolnému hasičovi Ing. Pavlovi Tvarovskému.

Ing. Petra Mücková

Petra Mücková s.r.o.

www.petramuckova.cz